کلینیک فوق تخصصی نوین دیدگان

چشم، پوست، گوش و حلق و بینی

برنامه پزشکان پوست

 

 

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

1

چهارشنبه

1

8

98

دكتر قادري

دكتر فريدني

16

يكشنبه

19

8

98

دكتر مسعودي

دكتر گستري

2

پنجشنبه

2

8

98

دكتر ميرشمس

-

17

دوشنبه

20

8

98

دكتر شهسواري

دكتر اخياني

3

شنبه

4

8

98

دكتر ساكت

-

18

سه شنبه

21

8

98

دكتر نجفيان

دكتر نصيري

4

يكشنبه

5

8

98

تعطيل

تعطيل

19

چهارشنبه

22

8

98

دكتر موذن زاده

دكتر عاطفي

5

دوشنبه

6

8

98

دكتر شربياني

دكتر اخياني

20

پنجشنبه

23

8

98

دكتر شهيدي

-

6

سه شنبه

7

8

98

تعطيل

تعطيل

21

شنبه

25

8

98

دكتر احساني

-

7

چهارشنبه

8

8

98

دكتر ماندگار

دكتر مسيبي

22

يكشنبه

26

8

98

دكتر صادقيان

دكتر زرانداز باقري

8

پنجشنبه

9

8

98

دكتر داوودي

-

23

دوشنبه

27

8

98

دكتر رضايي

دكتر اخياني

9

شنبه

11

8

98

دكتراحساني

-

24

سه شنبه

28

8

98

دكتر وكيل

دكتر وليخاني

10

يكشنبه

12

8

98

دكتر صدرزاده

دكتر طباطبائي

25

چهارشنبه

29

8

98

دكتر فارسي

دكتر فريدني

11

دوشنبه

13

8

98

دكتر نيكزاد

دكتر اخياني

26

پنجشنبه

30

8

98

دكتر ميرشمس

-

12

سه شنبه

14

8

98

دكتر ملك زاد

دكتر حلاجي

27

 

 

 

 

 

 

13

چهارشنبه

15

8

98

تعطيل

تعطيل

28

 

 

 

 

 

 

14

پنجشنبه

16

8

98

دكتر شايسته مهر

-

29

 

 

 

 

 

 

15

شنبه

18

8

98

دكتر ساكت

-

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کلینیک نوین دیدگان می باشد.