کلینیک فوق تخصصی نوین دیدگان

چشم، پوست، گوش و حلق و بینی

برنامه پزشکان پوست

 

 

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

رديف

ايام

تاريخ

صبح

بعد از ظهر

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

نام پزشك

1

دوشنبه

1

7

98

دكتر رضائي

دكتر اخياني

16

پنجشنبه

18

7

98

دكتر شايسته مهر

-

2

سه شنبه

2

7

98

دكتر رباني

دكتر نصيري

17

شنبه

20

7

98

دكتر احساني

-

3

چهارشنبه

3

7

98

دكتر قادري

دكتر عاطفي

18

يكشنبه

21

7

98

دكتر مسعودي

دكتر زرانداز باقري

4

پنجشنبه

4

7

98

دكتر ميرشمس

-

19

دوشنبه

22

7

98

دكتر شهسواري

دكتر اخيانب

5

شنبه

6

7

98

دكتر احساني

-

20

سه شنبه

23

7

98

دكتر وكيل

دكتر نصيري

6

يكشنبه

7

7

98

دكتر صادقيان

دكتر طباطبائي

21

چهارشنبه

24

7

98

دكتر فارسي

دكتر عاطفي

7

دوشنبه

8

7

98

دكتر شربياني

دكتر اخياني

22

پنجشنبه

25

7

98

دكتر شهيدي

-

8

سه شنبه

9

7

98

دكتر ملك زاد

دكتر وليخاني

23

شنبه

27

7

98

تعطيل

تعطيل

9

چهارشنبه

10

7

98

دكتر ماندگار

دكتر فريدني

24

يكشنبه

28

7

98

دكتر صادقيان

دكتر برزگري

10

پنجشنبه

11

7

98

دكتر داوودي

-

25

دوشنبه

29

7

98

دكتر رضائي

دكتر اخياني

11

شنبه

13

7

98

دكتر ساكت

-

26

سه شنبه

30

7

98

دكتر رباني

دكتر وليخاني

12

يكسنبه

14

7

98

دكتر صدرزاده

دكتر گستري

27

 

 

 

 

 

 

13

دوشنبه

15

7

98

دكتر نيكزاد

دكتر اخياني

28

 

 

 

 

 

 

14

سه شنبه

16

7

98

دكتر نجفيان

دكتر حلاجي

29

 

 

 

 

 

 

15

چهارشنبه

17

7

98

دكتر موذن زاده

دكتر مسيبي

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کلینیک نوین دیدگان می باشد.